Przyłącz się do komentowania polskiej wersji WCAG 2.0

Wszystkich razem i każdego z osobna, którym miła jest dostępność, zapraszam do wspólnej pracy nad polską wersją WCAG 2.0. Praca polega na uważnym czytaniu polskiej wersji, w miarę możności porównywania z wersją angielską WCAG 2.0 i wyłapywanie błędów. Błędy te należy zgłaszać na specjalnie do tego celu utworzonej liście dyskusyjnej, udostępnionej przez World Wide Web …

WCAG 2.0 po polsku

Po długim okresie oczekiwania wreszcie opublikowano Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 po polsku. Jest to wersja wciąż nieoficjalna, bo musi przejść pełną ścieżkę autoryzacyjną W3C, w ramach której tłumaczenie będzie poddane trzydziestodniowej krytyce. Jednak już teraz zachęcam, żeby zapoznać się z treścią i przygotować uwagi do treści tłumaczenia. Wkrótce poinformuję o dalszych krokach postępowania.