Rozporządzenie MAiC dotyczące dostępności usług telekomunikacyjnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Zawiera ono kilka wymagań odnośnie placówek operatorów, oferowania dokumentów w dostępnych formach, aparatów telefonicznych – zarówno publicznych, jak i oferowanych klientom indywidualnym oraz wymagania odnośnie stron internetowych.