TinyMCE 4.0 – trochę zachwytu i trochę rozczarowania

TinyMCE to popularny edytor WYSIWYG online, napisany w JavaScript i używany w wielu systemach CMS, na przykład WordPress. Jest on w pewnym stopniu dostępny, ale jest to raczej poziom akceptowalny, niż zadowalający. Dlatego z przyjemnością odnotowałem informację, że autorzy zadbali o podwyższenie tego poziomu. Sprawdziłem i w pierwszej chwili wpadłem w euforię. Potem poprzyglądałem się …

Znaczniki HTML i role ARIA

Stosowanie ról ARIA jest trudne, jeżeli nie zrozumie się, do czego tak naprawdę służą. Jest ich przecież dużo, a z drugiej strony – są przecież znaczniki HTML, które w HTML5 nieco się powielają. Bardzo pomocną może się okazać tabela porównawcza HTML i ARIA. Można tam znaleźć sugestie, jaką rolę przypisać do konkretnego rodzaju treści lub …

Refleksje po Accessibility Camp 2013

W ubiegły czwartek odbył się Accessibility Camp. Krótko i sympatycznie napisano o nim na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, więc ja już nie będę referował. Za to podzielę się kilkoma refleksjami z części zupełnie nietechnicznej, czyli z samego początku imprezy.

Budujemy dostępną tabelę z danymi

Tabele obecne w elektronicznych dokumentach, w tym na stronach internetowych, służą do prezentacji danych tabelarycznych. Zbudowanie dostępnej tabeli jest dosyć proste, o ile stosuje się kilka prostych zaleceń, które opisuję poniżej.

Aktywne obszary i współczynnik nachalności

Niewidomi i słabowidzący użytkownicy serwisów internetowych mają ograniczony dostęp do całości wyświetlanych informacji. Niekiedy istotne jest, by pewien obszar był wyróżniony i w sposób automatyczny zwracał użytkownikowi uwagę na siebie. W tym celu w specyfikacji ARIA powstały aktywne obszary. Można je stosować w HTML i XHTML, chociaż najlepiej sprawdzą się w HTML 5.

Korzyści ze stosowania nowych typów pól tekstowych

Specyfikacja HTML 5 wprowadza sporo nowych typów pól formularzy, które są mocno wyspecjalizowane. Odpowiednio użyte mogą być ułatwieniem dla webmasterów i użytkowników, chociaż ich implementacja wciąż nie jest kompletna. Ja jednak chciałbym zachęcić do ich stosowania na przykładzie pola typu EMAIL.

Rozwijanie skrótów w tekstach

Redagując tekst publikowany na stronie internetowej trzeba dbać, by był zrozumiały dla jak największego kręgu odbiorców. Jedną z podstawowych zasad jest rozwijanie stosowanych w tekście skrótów, które nie muszą być znane wszystkim.

Lista sprawdzająca dostępność aplikacji

Projektując interfejs użytkownika aplikacji warto zwrócić uwagę także na jego dostępbność. Za narzędzie wspomagające może nam posłużyć lista sprawdzająca dostępność oprogramowania zaproponowana przez firmę IBM. Jej ogromną zaletą jest zwięzłość i łatwość stosowania. Poniżej opis i krótkie wyjaśnienia ode mnie.