Następny skok cywilizacyjny może wypchnąć osoby niewidome za burtę

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie lektura książki pt. “Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka” Petera L. Bernsteina. Książka traktuje o początkach rachunku prawdopodobieństwa i szacowaniu ryzyka. Jest jednak bardzo przekrojowa, więc zaczyna się od samego początku matematyki, czyli od czasów starożytnych, a nawet prehistorycznych. Autor opisuje w niej początki matematyki, liczenie sztuk, tworzenie pierwszych zapisów …