Streszczenia i prezentacje od The Paciello Group

The Paciello Group to jedna z najbardziej uznanych firm specjalizujących się w dostępności treści elektronicznych. Podczas konferencji CSUN, która odbyła się niedawno, uczestniczyła bardzo intensywnie. Teraz udostępniła prezentacje i streszczenia z wystąpień swoich pracowników. Zostawiam tu dla zainteresowanych.

Dostępne webinarium – prowadzący i prezentacja

Webinaria często przyjmują postać nagrania osoby mówiącej na jakiś temat, a w tle widoczna jest prezentacja. Taki film musi spełniać wymagania dotyczące filmów, a zatem zapisane w wytycznej 1.2 WCAG 2.0. Jednak specyfika takiej formy sprawia, że trzeba przyjrzeć się takiemu medium uważniej, ponieważ ważne są też inne elementy. Zatem poniżej lista wskazówek, co zrobić …

Dostępna prezentacja w programie Powerpoint

Powerpoint jest najpopularniejszym narzędziem do przygotowywania prezentacji w postaci slajdów. Przygotowanie w nim dostępnej prezentacji wymaga zadbania o kilka rzeczy, chociaż mniej, niż się zdaje większości ludzi. Zakładam przy tym, że prezentacja nie jest skryptowana oraz że nie są w niej osadzone elementy zewnętrzne, na przykład webowe. Zakładam tworzenie prezentacji w sposób możliwie klasyczny. Jeżeli …

Dostępna prezentacja w Powerpoint

Prezentacje w postaci slajdów są bardzo popularne podczas szkoleń, konferencji i spotkań. Mam coraz mniej przekonania do tej formy wspierania wypowiedzi, chociaż sam staram się przygotowywać slajdy przynajmniej na dłuższe wystąpienia. Standardem jest używanie do tworzenia takich prezentacji aplikacji Powerpoint – części pakietu biurowego Microsoft Office. Warto wiedzieć, jak zadbać o dostępność takiej prezentacji dla …

Prezentacja o WCAG 2.0 w standardzie Slidy

Publikowanie w Internecie prezentacji oznacza zazwyczaj podlinkowania dokumentu Powerpoint, Impress lub PDF. Każdy z nich wymaga posiadania odpowiedniej aplikacji klienckiej do ich otwarcia i to najlepiej w możliwie nowej wersji. Drugim możliwym podejściem jest użycie któregoś z zaawansowanych serwisów do tworzenia i publikowania prezentacji w rodzaju Slideshare lub Prezi. One jednak są całkowicie lub częściowo …