Widoczny fokus (WCAG 2.0 SC 2.4.7, poziom AA)

Dla użytkowników korzystających z klawiatury bardzo ważne jest, by wiedzieć, gdzie znajduje się obecnie fokus. Fokus to punkt uwagi systemu, na którym można dokonywać operacji kontekstowych, na przykład zaznaczyć pole wyboru (checkbox) czy kliknąć link.