Szeroko i otwarcie o dostępności

Na dzisiaj proponuję publikację pt. Informacja dla wszystkichPorusza temat dostępności w kilku aspektach. Jest o dostępności serwisów internetowych, e-learningu, prawie autorskim oraz dostępności multimediów. A wszystko na otwartej licencji Creative Commons (CC-BY), co oznacza że można z tą publikacją zrobić wiele rzeczy, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia autorstwa. Można drukować, kopiować, uzupełniać, dzielić, tłumaczyć i co …

Zapobieganie błędom o konsekwencjach finansowych lub prawnych (WCAG 2.0 SC 3.3.4, poziom AA)

Osoby niepełnosprawne mogą częściej popełniać błędy podczas wprowadzania danych w formularzach, niż inni. Przypadkowe naciśnięcie przycisku wysyłającego dane, źle zrozumiana instrukcja lub zwykła pomyłka wynikająca z braku pełnej dostępności mogą wywołać niepożądane skutki prawne (zawarcie umowy) lub finansowe (zakup lub sprzedaż czegoś). Trzeba zatem wprowadzić pewne zabezpieczenia, które dadzą możliwość zapobieżenia takim błędom.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a la Rządowe Centrum Legislacyjne

Do celów zawodowych potrzebowałem pełnej treści Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest to obowiązujący w Polsce akt prawny, ponieważ została ona ratyfikowana we wrześniu tego roku. Sięgnąłem zatem do naszego źródła prawa, jakim jest Rządowe Centrum Legislacyjne i wyszukałem sobie stosowny dokument. Nie mogłem uwierzyć – tekst jest przygotowany w sposób uniemożliwiający mi zapoznanie …

Wcag 2.0 został zatwierdzony jako standard ISO

Pod sygnaturą ISO/IEC 40500:2012) został zatwierdzony nowy standard, czyli Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Donosi o tym, z niekrywaną radością, na swojej stronie organizacja World Wide Web Consortium. Zatwierdzenie WCAG 2.0 jako standardu ISO/IEC pomoże lepiej zsynchronizować działania na rzecz dostępności na całym świecie. Do tej pory różne kraje stosują różne standardy, chociaż zazwyczaj …

O e-książkach w dniu osób niewidomych

W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się dzisiaj konferencja pt. E-książka – czy tylko dla widzących?. Dzień jest szczególny, bo 15 października obchodzony jest Dzień Osób Niewidomych. Było zatem o e-bookach i audiobookach oraz ich dostępności dla tej grupy odbiorców.

Powstaje unijne prawo o dostępności

Viviane Reding – wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że przed końcem 2012 roku zaproponuje prawo o dostępności. Ma ono obejmować między innymi standardy dostępności technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, architektury i usług.