WCAG 2.0 w wytycznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Pisałem już o tym, że trzeba będzie się uczyć o WCAG 2.0 chcąc otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Powoli te wymagania nabierają kształtów i stają się naprawdę obowiązkowe. Tak się wydarzyło w wypadku Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego zadaniem jest informatyzacja administracji publicznej, zapewnienie szerokopasmowego Internetu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków.

Pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

Nie mogę sobie odmówić przyjemności napisania tej kwoty: 945500000 złotych na projekty informatyczne w pierwszym konkursie w ramach POPC (Program Operacyjny Cyfrowa Polska). Jest to równowartość około 3000 mieszkań w Warszawie. I wszystkie te projekty muszą spełniać wymagania WCAG 2.0! Muszą, bo zostało to zapisane zarówno w programie operacyjnym, jak i w wymaganiach konkursowych. Za …

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) ogłosiło dzisiaj konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest to program na lata 2014-2020 i obejmuje takie obszary, jak rozwój sieci szerokopasmowych, rozwój elektronicznych usług administracji publicznej, a także cyfrowe włączenie różnych grup. Są tam też zapisy dotyczące dostępności i zgodności ze standardem WCAG 2.0. Z ciekawostek – dla niewidomych obywateli …