Budujemy dostępną tabelę z danymi

Tabele obecne w elektronicznych dokumentach, w tym na stronach internetowych, służą do prezentacji danych tabelarycznych. Zbudowanie dostępnej tabeli jest dosyć proste, o ile stosuje się kilka prostych zaleceń, które opisuję poniżej.