Kody CAPTCHA z NJU.mobile

Jestem wrogiem kodów zabezpieczających CAPTCHA. Przede wszystkim tych najbardziej rozpowszechnionych polegających na przepisywaniu rozmazanych znaków. Jednak dzisiaj trafiłem na ciekawe rozwiązanie, które też nie jest dostępne dla wszystkich, ale przynajmniej widać w nim kreatywne podejście. Mowa tu o kodzie zabezpieczającym formularz kontaktowy do NJU.mobile.