NETMundial – dostępność treści to prawo człowieka

Kończy się NETMundial – międzynarodowe spotkanie poświęcone zarządzaniu Internetem. Dokumentem podsumowującym jest NETmundial Multistakeholder Statement, który określa ramy dla dalszego rozwoju i zarządzania globalną siecią. Autorzy wskazują w nim konieczność respektowania praw człowieka w przestrzeni cyfrowej tak samo, jak w przestrzeni fizycznej. Obok prawa do swobodnej wypowiedzi, czy do prywatności, nie zapomniano też o dostępności: …