Opamiętajcie się i przestańcie używać formatu PDF bez potrzeby!

To będzie apel emocjonalny, wywołany frustracją codziennego kontaktu z publicznymi serwisami internetowymi. Publicznymi w sensie administracji publicznej, chociaż firmy komercyjne, a nawet organizacje pozarządowe też mają swoje za uszami. Apeluję: nie używajcie formatu PDF bez wyraźnej potrzeby. Przeważnie wystarczy zwykły dokument HTML.