Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) ogłosiło dzisiaj konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest to program na lata 2014-2020 i obejmuje takie obszary, jak rozwój sieci szerokopasmowych, rozwój elektronicznych usług administracji publicznej, a także cyfrowe włączenie różnych grup. Są tam też zapisy dotyczące dostępności i zgodności ze standardem WCAG 2.0. Z ciekawostek – dla niewidomych obywateli …