Konsultacje społeczne online Ministerstwa Gospodarki

W piątek 23 listopada wziąłem udział w szkoleniu z korzystania z portalu do konsultacji społecznych. Był to element projektu Ministerstwa Gospodarki pt. Wsparcie dla opracowania i wdrożenia systemu monitoringu prac legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki (system konsultacji on-line)”. System ma pozwalać na konsultowanie projektów aktów prawnych przez obywateli i instytucje.