Wielkie umysły myślą podobnie, czyli o generatorze raportów dostępności od W3C

World Wide Web Consortium przygotowało generator raportów z audytu dostępności, który może się przydać audytorom. Narzędzie jest proste, ale trudno je nazwać rozwiązaniem dla nowicjuszy. Do jego używania trzeba mieć odpowiedni zasób wiedzy związanej z dostępnością i WCAG 2.0. Generator jest zgodny z zaproponowaną przez W3C metodyką stwierdzania dostępności. Generator jest zatem czymś podobnym do …