Brak dostępności może szkodzić demokracji

Prezydent Komorowski postanowił pozbawić niewidomych wyborców możliwości oddawania tajnego głosuw wyborach. Po zamieszaniu z wyborami samorządowymi wymyślono bowiem, że winę za wszystkie wpadki ponoszą niewidomi, a ściślej – nakładki na karty do głosowania. Uzasadnienie jest słabe i nie wytrzymuje krytyki, ale dla tego serwisu ważne jest coś jeszcze – cyfrowa dostępność może wspierać lub ograniczać …

Chcesz korzystać z pieniędzy unijnych? Naucz się, co to jest WCAG 2.0

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało dokument o długim tytule “Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.” Dokument jest właśnie konsultowany społecznie i nie pozostawia wątpliwości: trzeba będzie realizować projekty w sposób dostępny …

Pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

Nie mogę sobie odmówić przyjemności napisania tej kwoty: 945500000 złotych na projekty informatyczne w pierwszym konkursie w ramach POPC (Program Operacyjny Cyfrowa Polska). Jest to równowartość około 3000 mieszkań w Warszawie. I wszystkie te projekty muszą spełniać wymagania WCAG 2.0! Muszą, bo zostało to zapisane zarówno w programie operacyjnym, jak i w wymaganiach konkursowych. Za …

Nowa strona Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z deklaracją dostępności

W Internecie zawisła zupełnie nowa strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Zwracam szczególną uwagę na opublikowaną w nim deklarację dostępności, która sama w sobie jest niezłym materiałem edukacyjnym na temat dostępności. Poza zasłużonymi pochwałami, znaleźć tam można także informacje na temat braków, które są stopniowo usuwane. Dotyczy to przede wszystkim skanów zgód na zbiórki …

Załącznik nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności…

Dla uporządkowania wiedzy na temat wymagań rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności postanowiłem skopiować treść załącznika i uczynić go nieco bardziej interaktywnym. Dodałem linki do opisów kryteriów sukcesu, co pomoże nieco zrozumieć te wymagania. Dokonałem też dwóch poprawek korektorskich w błędach, które zakradły się do treści tego załącznika: W tytule załącznika przesunąłem nawias zamykający za skrót …