NETMundial – dostępność treści to prawo człowieka

Kończy się NETMundial – międzynarodowe spotkanie poświęcone zarządzaniu Internetem. Dokumentem podsumowującym jest NETmundial Multistakeholder Statement, który określa ramy dla dalszego rozwoju i zarządzania globalną siecią. Autorzy wskazują w nim konieczność respektowania praw człowieka w przestrzeni cyfrowej tak samo, jak w przestrzeni fizycznej. Obok prawa do swobodnej wypowiedzi, czy do prywatności, nie zapomniano też o dostępności: …

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a la Rządowe Centrum Legislacyjne

Do celów zawodowych potrzebowałem pełnej treści Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest to obowiązujący w Polsce akt prawny, ponieważ została ona ratyfikowana we wrześniu tego roku. Sięgnąłem zatem do naszego źródła prawa, jakim jest Rządowe Centrum Legislacyjne i wyszukałem sobie stosowny dokument. Nie mogłem uwierzyć – tekst jest przygotowany w sposób uniemożliwiający mi zapoznanie …

Konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta

Dzisiaj przed południem Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Po ponad pięciu latach Polska stała się stroną tego traktatu i musi przestrzegać jego zapisów. Konwencja jest ważna także ze względu na dostępność treści w Internecie.