Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych trafiła do konsultacji społecznych

Wczoraj uczestniczyłem w konferencji prasowej poświęconej projektowi ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jest to efekt pracy zespołu, którego trzonem jest Adam Pietrasiewicz. Do projektu można zgłaszać uwagi i ja na pewno to zrobię. Przepisy zawarte w projekcie są o wiele mocniejsze, niż te z rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Sam fakt, …

Program Dostępność Plus – miły prezent urodzinowy

Wczoraj, to znaczy 13 marca, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt Programu rządowego Dostępność Plus. Do projektu można zgłaszać uwagi przez 2 tygodnie, co nie jest czasem nadmiernie długim. Ja w każdym razie już czytam i zapisuję uwagi, do czego zachęcam też innych. A sam dokument datowany jest na 12 marca, co uznaję za dobrą …

Konsultacje społeczne standardów dostępności

Dużo się dzieje i pewnie będę teraz więcej pisał na blogu. Dzisiaj bardzo mocno zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych standardów dostępności, które będą obowiązkowe do stosowania w projektach unijnych. Dokument z projektem oraz plik służący do zgłaszania uwag można znaleźć pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-zmian-wytycznych-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-ramach-funduszy-unijn/. Projekt jest duży, bo liczy ponad 170 stron, ale napisany …

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) ogłosiło dzisiaj konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest to program na lata 2014-2020 i obejmuje takie obszary, jak rozwój sieci szerokopasmowych, rozwój elektronicznych usług administracji publicznej, a także cyfrowe włączenie różnych grup. Są tam też zapisy dotyczące dostępności i zgodności ze standardem WCAG 2.0. Z ciekawostek – dla niewidomych obywateli …

Konsultacje społeczne online Ministerstwa Gospodarki

W piątek 23 listopada wziąłem udział w szkoleniu z korzystania z portalu do konsultacji społecznych. Był to element projektu Ministerstwa Gospodarki pt. Wsparcie dla opracowania i wdrożenia systemu monitoringu prac legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki (system konsultacji on-line)”. System ma pozwalać na konsultowanie projektów aktów prawnych przez obywateli i instytucje.