Nowy konkurs dotacyjny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) ogłosiło konkurs dotacyjny pod nazwą inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Do 10 maja można ubiegać się o dotację w wysokości maksymalnie 400 tysięcy złotych na działania wymienione poniżej: