Sprawozdanie KRRiT za rok 2013 – o usługach dostępowych w telewizjach nader skąpo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do Sejmu swoje sprawozdanie za 2013 rok. Z całego pliku dostępna jest tylko pierwsza strona, więc w czynie społecznym przetworzyłem materiał do formatu bardziej dostępnego. To jest kolejna sytuacja, gdy Sejm dokleja jedną stronę do zewnętrznego dokumentu nie dbając o dostępność całości. Podejrzewam bowiem, że materiał źródłowy mógł być …

Napisy na żywo w Polsce

Napisy na żywo to przełom w dostępności konferencji i imprez kulturalnych dla osób z dysfunkcjami słuchu. Teraz ich realizacja możliwa jest także w Polsce. Blisko milion Polaków boryka się z poważnymi problemami ze słuchem. Co 4 osoba po 65. roku życia ma niedosłuch. Wszystkich słabosłyszących i niesłyszących w tym ogłuchłych jest 10 razy więcej niż …

W rocznicę ratyfikowania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych o komunikowaniu się

Wczoraj uczestniczyłem w uroczystości rocznicowej w Pałacu Prezydenckim. Rok temu prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Rok to dużo, więc nie zdziwiło mnie, że musiał przeczytać z kartki nazwę traktatu. Nie będę referował całej imprezy, a skupię się tylko na jednym temacie, który wiąże się z komunikacją.

Raport na temat dostępności telewizji

Dostępność programów telewizyjnych jest rozległym tematem, który budzi sporo kontrowersji. Jestem świerzo po przeczytaniu raportu pt. Uczynić telewizję dostępną, będącego kompendium wiedzy na temat dostępności telewizji. Zawiera w sobie informacje na temat niepełnosprawności mających wpływ na korzystanie z telewizji, dodatkowych usług i wielu innych aspektów związanych z tym tematem. W raporcie kilkukrotnie podkreśla się też, …

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji interpretuje prawo na niekorzyść osób niewidomych i niesłyszących

Ustawa medialna obliguje nadawców telewizyjnych do zapewnienia w swoich programach po 10% audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących, języka migowego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz nadawcy interpretują to prawo inaczej, na niekorzyść odbiorców niewidomych i niesłyszących – alarmują organizacje skupione wokół Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Skokowy przyrost wiedzy na spotkaniu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Mam własne kryterium oceny przydatności wszelkiego rodzaju szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji. Jeżeli dowiaduję się czegoś nowego lub przynajmniej starego, ale pokazanego z innego punktu widzenia – uznaję czas za nie stracony. Jeżeli 40 procent informacji było dla mnie nowych lub pokazanych inaczej (głębiej, szerzej, kompetentniej) – uznaję całość za udaną. Biorąc to kryterium uznaję …

Konsultacje społeczne rozporządzenia KRRiT o jak najmniejszym udziale audiodeskrypcji, napisów i języka migowego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konsultacje społeczne treści rozporządzenia do art. 18a ustawy o radiofonii i telewizji.Delegacja ustawowa jest taka, że mogła go nie wydawać. Jednak trzeba zrobić dobrze nadawcom, więc się zdecydowali. Zachęcam do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia, którego treść poniżej.

W Sejmie o dostępności dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych

Dzisiaj wziąłem udział w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych Sejmu RP. Posiedzenie miało tylko jeden punkt: Realizacja potrzeb osób niewidomych i niesłyszących w zakresie dostępu do dóbr kultury. Przygotowałem się z tematu, który jest dla mnie bardzo istotny, a mianowicie ramy prawne dla dostępności. A poniżej tezy do mojego wystąpienia.