JavaScript i dostępność – zarządzanie fokusem i powiadamianie użytkownika

Niedawno podczas rozmowy ze znajomym na temat dostępności pojawił się problem, jak zakwalifikować pewien błąd dostępności. Chodziło o odtwarzacz multimediów, który uruchamiał się jako okno modalne. Sęk w tym, że okno dodawane było na samym końcu drzewa DOM i nie było w żaden sposób anonsowane. Efekt był taki, że niewidomy użytkownik klikał na link z …

Wyniki badania przeprowadzonego wśród specjalistów od dostępności

Firma WebAIM opublikowała wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób uważających się za specjalistów w obszarze dostępności. Pełne wyniki dostępne są w raporcie WebAIM: Survey of Web Accessibility Practitioners Results. Można w nim znaleźć informacje na temat struktury płciowej i wiekowej, która dosyć poważnie różni się od spotykanej w innych podsektorach ICT – więcej jest kobiet …

Dostępne wykresy wykorzystujące ARIA

Swego czasu opisywałem w jaki sposób można osadzać na stronach dostępne wykresy. Jednak moja metoda – chociaż skuteczna – jest biedniutka w porównaniu z rozwiązaniem, które niedawno odkryłem. Jest to amCharts Accessibility Plugin, czyli rozszerzenie dla komercyjnego narzędzia do tworzenia wykresów na żywo AmCharts. Sądząc po liście firm – jest to narzędzie dobre i popularne, …

Brak nieoczekiwanych zmian kontekstu (WCAG 2.0 SC 3.2.5, poziom AAA)

Na wyższych poziomach dostępności WCAG ogranicza niektóre wyjątki, jakie są dopuszczalne na poziomach niższych. O ile zatem na poziomie A wymagane było przynajmniej ostrzeżenie użytkownika o nieprzewidywalnych zachowaniach, by były nieco bardziej przewidywalne. Na wyższym poziomie trzeba zrezygnować z takich rozwiązań w ogóle lub zaproponować alternatywne rozwiązanie.