Tematy z kwietniowego spotkania IRD

Tak naprawdę, to w środę mieliśmy tylko jeden temat, tylko w bardzo wielu wątkach. Dotyczył certyfikowania specjalistów od cyfrowej dostępności. Zastanawialiśmy się dlaczego już opisane i zarejestrowane kwalifikacje, gdzie można otrzymać certyfikat, wciąż nie budzą większego zainteresowania. Rozważaliśmy, czy to kwestia kosztów, słabe komunikacji, czy może niskiego popytu. Burzliwa dyskusja odbyła się w kontekście niemożności …