Okno modalne wykorzystujące ARIA

Okna modalne pozwalają na budowanie interfejsów webowych o znacznym podobieństwie do aplikacji instalowanych na komputerach. Programiści nie zawsze dbają o to, by takie elementy były dostępne, a jedynie starają się, by wyglądały podobnie do znanych skądinąd. Tymczasem takie okienka mogą być w pełni dostępne. Tutaj ciekawy przykład zbudowania takiego okienka, które jest w pełni dostępne.