Najlepsza czcionka dla dyslektyków

Dysleksja jest ograniczeniem neurologicznym, które utrudnia czytanie i pisanie. Wbrew obiegowej opinii – nie chodzi tu przede wszystkim o robienie błędów ortograficznych, ale znacznie szerzej – o różnorodne problemy z odczytywaniem i zapisywaniem tekstu. Objawiać może się na przykład trudnościami w rozpoznawaniu poszczególnych liter (znaków) oraz pisaniem w lustrzanym odbiciu. Warto zastanowić się zatem, jaką …