Cztery warunki brzegowe dostępności serwisów internetowych

Stwierdzenie zgodności serwisu z wymaganiami WCAG 2.0 na konkretnym poziomie wymaga zbadania spełnienia wszystkich kryteriów sukcesu dla danego poziomu. Są jednak cztery kryteria sukcesu, od których warto zacząć badanie dostępności, ponieważ brak ich spełnienia czyni bezsensownym dalsze badania. Po prostu występowanie tego typu zakłóceń uniemożliwia korzystanie z serwisu. Można przyjąć, że jest to zerowy poziom …