Rozwijanie skrótów w tekstach

Redagując tekst publikowany na stronie internetowej trzeba dbać, by był zrozumiały dla jak największego kręgu odbiorców. Jedną z podstawowych zasad jest rozwijanie stosowanych w tekście skrótów, które nie muszą być znane wszystkim.

Wytyczne dla twórców gier, czyli grać może każdy

Wytyczne na temat tworzenia dostępnych treści to nie tylko strony internetowe, multimedia czy dokumenty. Takie wytyczne zaprojektowano także dla twórców gier komputerowych, aby wiedzieli jak zaprojektować cyfrową rozrywkę dostępną dla wszystkich. W ten sposób nawet Diablo czy Quake mogłyby być dostępne dla każdego użytkownika, w tym także dla tych niewidomych lub z niedowładami rąk.

Czcionka dla dyslektyków

Dysleksja jest ciekawym zjawiskiem, którego pochodzenie i natura wciąż nie jest do końca poznana. Najczęściej spotykaną formą jest ta sprawiająca problemy z czytaniem tekstu. Dyslektycy przestawiają kolejność liter, obracają je w pionie i w poziomie i są wrażliwi na każde zakłócenie. Być może pewnym ułatwieniem będzie zaprojektowana specjalnie dla nich czcionka.

Pisanie tekstu w zgodzie z WCAG 2.0

W poniższym artykule zebrałem wskazówki, które mogą być pomocne podczas pisania tekstów (artykułów, instrukcji, zawiadomień). Wskazówki pochodzą z WCAG 2.0 i przy każdej w nawiasie znajduje się odpowiednie kryterium sukcesu. Odnoszą się do tekstów pisanych zarówno na stronie internetowej, w edytorze MS Word jak i w programie do składu. Trzeba jedynie czasem poszukać odpowiedniego rozwiązania …

Uproszczony język (WCAG 2.0 SC 3.1.5, poziom AAA)

Pisanie prostym językiem nie jest łatwe. Redaktorzy mają pokusę popisania się warsztatem językowym poprzez budowanie zdań o skomplikowanej składni i używanie pojęć wprost ze słownika wyrazów obcych. Taka forma może jednak być zbyt skomplikowana dla części odbiorców, którzy nie będą w stanie zrozumieć treści.

Nietypowe słownictwo (WCAG 2.0 SC 3.1.3, poziom AAA)

Pisząc tekst, który będzie później udostępniony szerokim kręgom odbiorców, trzeba pamiętać że nie każdy musi znać słownictwo specjalistyczne. W serwisach internetowych aż roi się od żargonu i hermetycznego języka, którego znaczenia możemy się jedynie domyślać lub co chwilę musimy uruchamiać Wikipedię. Właśnie Wikipedia jest przykładem, jak można zorganizować informację, by nie trzeba było co chwilę …

Czy piszesz prostym językiem?

Dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców zobowiązuje do pisania prostym językiem. Czasem język trzeba upraszczać jeszcze bardziej, by dotarł do osób słabo wykształconych, słabo znających język polski, w tym głuchych. Skąd jednak wiadomo, że język jest prosty lub trudny?