Wsparcie dla czytników ekranu w mobilnych aplikacjach od Google

Firma Google nie jest konsekwentna w swojej polityce dostępności. Z jednej strony czuję się olany przez tą firmę komunikatem z głównej strony usługi Inbox Ta strona nie jest obecnie dostępna dla osób korzystających z czytników ekranu. Aby lepiej wykorzystać możliwości czytnika ekranu, użyj Gmaila.. Z drugiej – dzisiaj miła niespodzianka, bo mobilne aplikacje do obsługi …

Webowa wersja Microsoft Office prawie jak ta na komputerze

Coraz więcej pracy przenosi się na platformy webowe i do chmury. Dla osób niewidomych kluczowe jest, by te narzędzia były w jak największym stopniu dostępne. Można było pracować z edytorami prostych znaczników w rodzaju Markdowna lub WikiCode, ale inni przecież pracują z edytorami WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get), czyli wizualnymi. Przez …

LibreOffice 4.3.0 z domyślnie włączoną obsługą technologii asystujących

Nareszcie stało się to, co powinno było zdarzyć się już lata temu. Pojawiła się wersja 4.3.0 pakietu biurowego LibreOffice z domyślnie włączoną obsługą urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Rzecz tak prosta i oczywista, że po prostu trudno uwierzyć, że dopiero teraz. Zainstalowałem, uruchomiłem i działa.

Dostępność treści zależy także od platformy systemowej

Cierpliwe i staranne przygotowanie materiału w dostępnej formie może nie zostać docenione, gdy jako kontener użyty zostanie format słabo obsługiwany przez technologie asystujące. Na przykład dokument w formacie Word z odpowiednimi nagłówkami, tabelami, tekstami alternatywnymi i całą resztą szykan będzie zwykłym płaskim tekstem pod systemem OS X lub Linux. Podobnie może się zdarzyć z formatem …

Sześć powodów, by zrezygnować ze stosowania plików PDF na stronach internetowych

Kiedyś już protestowałem przeciwko stosowaniu plików PDF bez potrzeby,a teraz znalazłem ciekawy tekstdający kolejną porcję argumentów przeciwko temu formatowi. Artykuł opisuje australijskie strony rządowe, które cierpią na podobne schorzenie informacyjne, jak polskie – składają się często z zestawu linków do plików PDF. Autor zaś podaje sześć powodów, by przestać to robić.

Opamiętajcie się i przestańcie używać formatu PDF bez potrzeby!

To będzie apel emocjonalny, wywołany frustracją codziennego kontaktu z publicznymi serwisami internetowymi. Publicznymi w sensie administracji publicznej, chociaż firmy komercyjne, a nawet organizacje pozarządowe też mają swoje za uszami. Apeluję: nie używajcie formatu PDF bez wyraźnej potrzeby. Przeważnie wystarczy zwykły dokument HTML.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a la Rządowe Centrum Legislacyjne

Do celów zawodowych potrzebowałem pełnej treści Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest to obowiązujący w Polsce akt prawny, ponieważ została ona ratyfikowana we wrześniu tego roku. Sięgnąłem zatem do naszego źródła prawa, jakim jest Rządowe Centrum Legislacyjne i wyszukałem sobie stosowny dokument. Nie mogłem uwierzyć – tekst jest przygotowany w sposób uniemożliwiający mi zapoznanie …

Wytyczne dla twórców gier, czyli grać może każdy

Wytyczne na temat tworzenia dostępnych treści to nie tylko strony internetowe, multimedia czy dokumenty. Takie wytyczne zaprojektowano także dla twórców gier komputerowych, aby wiedzieli jak zaprojektować cyfrową rozrywkę dostępną dla wszystkich. W ten sposób nawet Diablo czy Quake mogłyby być dostępne dla każdego użytkownika, w tym także dla tych niewidomych lub z niedowładami rąk.

Wcag 2.0 został zatwierdzony jako standard ISO

Pod sygnaturą ISO/IEC 40500:2012) został zatwierdzony nowy standard, czyli Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Donosi o tym, z niekrywaną radością, na swojej stronie organizacja World Wide Web Consortium. Zatwierdzenie WCAG 2.0 jako standardu ISO/IEC pomoże lepiej zsynchronizować działania na rzecz dostępności na całym świecie. Do tej pory różne kraje stosują różne standardy, chociaż zazwyczaj …

Uproszczony język (WCAG 2.0 SC 3.1.5, poziom AAA)

Pisanie prostym językiem nie jest łatwe. Redaktorzy mają pokusę popisania się warsztatem językowym poprzez budowanie zdań o skomplikowanej składni i używanie pojęć wprost ze słownika wyrazów obcych. Taka forma może jednak być zbyt skomplikowana dla części odbiorców, którzy nie będą w stanie zrozumieć treści.