Oznaczanie drzwi dla osób niewidomych i słabowidzących

Bardzo mnie cieszy ruch, jaki się zaczął w obszarze dostępności. To w dużej części zasługa ustawy o zapewnianiu dostępności oraz tej o dostępności cyfrowej, chociaż nie będę lekceważył także zaangażowania ludzi. Ostatnio pojawił się wątek oznaczania drzwi do pomieszczeń w sposób dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących. Zebrałem więc kilka rozwiązań i wskażę ich wady …

Nowa strona Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z deklaracją dostępności

W Internecie zawisła zupełnie nowa strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Zwracam szczególną uwagę na opublikowaną w nim deklarację dostępności, która sama w sobie jest niezłym materiałem edukacyjnym na temat dostępności. Poza zasłużonymi pochwałami, znaleźć tam można także informacje na temat braków, które są stopniowo usuwane. Dotyczy to przede wszystkim skanów zgód na zbiórki …