Jak sobie poradzić z dostępnością sliderów i karuzel?

Popularnym elementem graficznym na stronach internetowych są zmieniające się automatycznie informacje, na przykład fotografie lub reklamy. Problem w tym, że najczęściej naruszają ważne kryterium sukcesu 2.2.2 WCAG 2.0. Rozwiązanie jest zazwyczaj bardzo proste, chociaż rzadko stosowane: należy dodać przyciski sterujące jak w odtwarzaczu multimedialnym – wstrzymaj, odtwarzaj, wstecz i do przodu. Ostatnio fajne rozwiązanie Wykorzystujące …

Cztery warunki brzegowe dostępności serwisów internetowych

Stwierdzenie zgodności serwisu z wymaganiami WCAG 2.0 na konkretnym poziomie wymaga zbadania spełnienia wszystkich kryteriów sukcesu dla danego poziomu. Są jednak cztery kryteria sukcesu, od których warto zacząć badanie dostępności, ponieważ brak ich spełnienia czyni bezsensownym dalsze badania. Po prostu występowanie tego typu zakłóceń uniemożliwia korzystanie z serwisu. Można przyjąć, że jest to zerowy poziom …

Daj użytkownikowi wystarczająco dużo czasu (WCAG 2.0 SC 2.2.1, poziom A)

Użytkownicy pracują w różnym tempie – jedni są bardziej doświadczeni lub sprawni manualnie od innych, chociaż czasem zależy to od samego urządzenia lub oprogramowania. Warto uwzględnić te różnice przy projektowaniu stron internetowych, by każdy miał równy dostęp do treści.