Dostępnościowa wtyczka do Bootstrap

Bootstrap to jeden z najpopularniejszych frameworków do budowania aplikacji webowych. Ponieważ można było mieć wiele zastrzeżeń do dostępności używanych w nim komponentów, powstała wtyczka podnosząca jego dostępność. Wtyczka uzupełnia kod o odpowiednie znaczniki i atrybuty głównie w obszarze dostępności dla klawiatury i zgodności z czytnikami ekranu. Wtyczka dynamicznie dodaje odpowiednie role i właściwości ARIA, by …