Fundacja Synapsis o alternatywnych i wspomagających metodach komunikowania się

AAC (Augmentative and Alternative Comunication) to sposoby komunikowania się z ludźmi, którzy nie są w stanie komunikować się werbalnie. Do tej grupy należą osoby z szerokim spektrum autyzmu, ale także osoby nie mogące mówić z innych powodów. AAC to także techniczne rozwiązania (urządzenia i oprogramowanie) wspomagające komunikowanie się. Fundacja Synapsis organizuje 15-16 listopada 2013 roku …