Brak nieoczekiwanych zmian kontekstu (WCAG 2.0 SC 3.2.5, poziom AAA)

Na wyższych poziomach dostępności WCAG ogranicza niektóre wyjątki, jakie są dopuszczalne na poziomach niższych. O ile zatem na poziomie A wymagane było przynajmniej ostrzeżenie użytkownika o nieprzewidywalnych zachowaniach, by były nieco bardziej przewidywalne. Na wyższym poziomie trzeba zrezygnować z takich rozwiązań w ogóle lub zaproponować alternatywne rozwiązanie.