Rozwijanie skrótów w tekstach

Redagując tekst publikowany na stronie internetowej trzeba dbać, by był zrozumiały dla jak największego kręgu odbiorców. Jedną z podstawowych zasad jest rozwijanie stosowanych w tekście skrótów, które nie muszą być znane wszystkim.