Aplikacje mobilne dla włączenia i wspomagania

Urządzenia mobilne są coraz powszechniej używane przez użytkownikami z różnymi niepełnosprawnościami. Po części bierze się to z ogólnego trendu, a po części z coraz większej świadomości producentów sprzętu i oprogramowania. Producenci, dystrybutorzy i programiści powinni zapoznać się z ciekawym raportem poświęconym dostępności platform mobilnych, który na kilkudziesięciu stronach opisuje ten sektor rynku.