Określenie prawidłowej kolejności (WCAG 2.0 SC 1.3.2, poziom A)

Informacje umieszczone na stronie internetowej mają określoną kolejność. Mamy zatem tytuł, po nim obrazek ilustrujący treść i wreszcie akapit tekstu. Ta kolejność powinna być nie tylko widoczna, ale także określona w kodzie dokumentu. Dzięki temu każdy będzie z niej korzystał w analogiczny sposób.

Semantyka informacji i zależności (WCAG 2.0 SC 1.3.1, poziom A)

Czy sprawdzaliście kiedyś, jak wygląda serwis internetowy w którym wyłączono style? Na pewno wygląda inaczej, ale czasem pozostaje użyteczny, a czasem staje się całkowicie bezużyteczny. A wszystko zależy od semantyki, czyli prawidłowego zdefiniowania rodzaju informacji i struktury dokumentu.

Tworzenie opisów alternatywnych grafiki na stronach internetowych (1) Dla webmasterów

Artykuł jest efektem przemyśleń na temat sposobów opisywania grafiki w sposób alternatywny, na jakie napotykam czasem podczas przeglądania stron internetowych. Brak wiedzy na ten temat sprawia, że niektóre rozwiązania są nieco śmieszne, a niektóre bardzo irytujące. Opisywanie grafiki nie jest czymś trywialnym i wymaga nie tylko nieco pracy, ale też pewnej dozy pomysłowości, a przede …