Aplikacje mobilne dla włączenia i wspomagania

Urządzenia mobilne są coraz powszechniej używane przez użytkownikami z różnymi niepełnosprawnościami. Po części bierze się to z ogólnego trendu, a po części z coraz większej świadomości producentów sprzętu i oprogramowania. Producenci, dystrybutorzy i programiści powinni zapoznać się z ciekawym raportem poświęconym dostępności platform mobilnych, który na kilkudziesięciu stronach opisuje ten sektor rynku.

Dostępność zapisana w rozporządzeniu

Od 31 maja 2012 roku każdy system teleinformatyczny podmiotu realizującego zadanie publiczne będzie musiał być zgodny z WCAG 2.0. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zatem – …