Tablica

Całość narzędzia oparta jest o koncepcję kanban. W tablicy znajdują się 4 kolumny danych, które roboczo nazywam tu “rekomendacje” . Są to:

 1. Rekomendacje
 2. Zaplanowane
 3. W realizacji
 4. Zrobione

Użytkownik dodaje rekomendacje w każdej kolumnie i mają one te same właściwości.

Rekomendacje

W tej kolumnie jest wszystko wrzucane jak leci. Jakiekolwiek rekomendacje się pojawią, z różnych źródeł. Porządkowanie polega na dodaniu priorytetu, o czym dalej. Każda z rekomendacji ma swoje właściwości i aplikacja wymaga ich uzupełnienia. Są to:

 1. Priorytet (krytyczny, wysoki, średni, niski)
 2. Czas realizacji w miesiącach i kwartałach.
 3. koszt realizacji.
 4. Podmiot odpowiedzialny za realizację (jednostka lub osoba)

Po wypełnieniu tych właściwości pojawia się możliwość przeniesienia do kolejnej kolumny Zaplanowane.

Zaplanowane

W tej kolumnie znajdują się rekomendacje, które zostaną włączone do planu. Właściwości powinny być przeniesione z pierwszej kolumny. Do uzupełnienia jest data rozpoczęcia. Narzędzie powinno podpowiadać poprawne daty, uwzględniając rok budżetowy i ewentualne dotacje.

W realizacji

Ta kolumna przeznaczona jest do monitorowania postępów. Rekomendacje są przesuwane z kolumny Zaplanowane przez koordynatora. Aplikacja podpowiada, kiedy powinna być przesunięta na podstawie daty rozpoczęcia i czasu trwania.

Zrobione

W tej kolumnie znajdują się już zrealizowane rekomendacje. Mogą być dodane ręcznie, z uwzględnieniem właściwości rekomendacji. Znajdą się tam także rekomendacje przesunięte z kolumny W realizacji, gdy zostaną zrealizowane.

Właściwości rekomendacji

Nazwa

Nazwa powinna być opisowa, a aplikacja powinna podpowiadać gotowe schematy. Być może wręcz gotowe produkty, jeżeli liczba dostawców jest ograniczona. Przykład:

Usługa tłumaczenia na język migowy online

Obszar dostępności

Do wyboru:

 • cyfrowa
 • architektoniczna
 • informacyjno-komunikacyjna
 • inny obszar

Do rozważenia, czy jednokrotny, czy wielokrotny wybór.

Priorytety

 • krytyczny (złamanie przepisów, zagrożenie)
 • wysoki (brak dostępu)
 • średni (dostęp ograniczony)
 • niski (rozwiązania podnoszące dostępność ponad minimalny)

Harmonogram

Składają się na niego:

 • data rozpoczęcia (miesiąc)
 • czas trwania (miesiące, kwartały)

Podmiot odpowiedzialny

Podana jest nazwa komórki, stanowiska lub konkretna osoba. Na przykład:

 • wydział komunikacji społecznej
 • inspektor BHP
 • Agata Gawska

Podmiot odpowiedzialnyo trzymuje dodatkowe pole na adres email. Wypełniający może wysłać informację o aktualnym kształcie rekomendacji z prośbą o komentarz. Podmiot odpowiedzialny nie edytuje treści, tylko otrzymuje podgląd zawartości. Może ją skomentować i zatwierdzić. Zatwierdzone rekomendacje są umieszczane na górze kolumny i oznaczone wizualnie.

Budżet

Koszt realizacji powinien być podanyw rozbiciu na elementy, zgodnie z planowanym działaniem. Na przykład przy planowaniu budowy windy:

 • koszt projektu
 • koszt pozwoleń
 • koszt budowy windy
 • koszt utrzymania (konserwacja)

Plan

Plan jest generowany na podstawie kanbana. Elementy składowe:

 1. Strona tytułowa z danymi metryczkowymi.
 2. Opis stanu aktualnego. Dane z kolumny Zrobione i W realizacji.
 3. Plan z harmonogramem i budżetem z kolumny Zaplanowane.
 4. Rekomendacje do późniejszego wdrożenia z kolumny Rekomendacje. Bez harmonogramu i budżetu