Drewniana ramka, na której umieszczone są napisy w kolorze białym "Nagroda w konkursie "Otwarta cyberprzestrzeń" 2013" oraz logotypy Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Kapitał Ludzki i Narodowa Strategia Spójności oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Na szklanej płytce wmontowanej w drewnianą ramkę znajdują się napisy "Dla Pana Jacka Zadrożnego za szczególny wkład w dostępność Internetu poprzez prowadzenie serwisu Informaton.pl. Karpacz, 5 listopada 2013 r."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.