Daj użytkownikowi wystarczająco dużo czasu (WCAG 2.0 SC 2.2.1, poziom A)

Użytkownicy pracują w różnym tempie – jedni są bardziej doświadczeni lub sprawni manualnie od innych, chociaż czasem zależy to od samego urządzenia lub oprogramowania. Warto uwzględnić te różnice przy projektowaniu stron internetowych, by każdy miał równy dostęp do treści.