Evaluatory results

← Back

Results for: https://informaton.blog/2021/08/31/czy-fanpage-podmiotu-publicznego-to-strona-internetowa/

base


axe-core 4.7.0

Serious severity Ensures the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds

Violated color-contrast on: phone, tablet, desktop

<p>Art. 5. 1. Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.</p>
<p>10) strona internetowa – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym;</p>
<p>3) elementy strony internetowej lub aplikacji mobilnej – tekst, grafikę, wykresy, mapy, multimedia, animacje, pliki oraz narzędzia do interaktywnego przesyłania danych;</p>
<p>
<strong>posiadanych</strong>

Serious severity Ensure links are distinguished from surrounding text in a way that does not rely on color

Violated link-in-text-block on: phone, tablet, desktop

<a href="https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/artykuly/336118,posiadanie.html">Posiadanie Jest to stan polegający na faktycznym władztwie (jest to możność dysponowania) nad rzeczą.</a>

Moderate severity Ensures all page content is contained by landmarks

Violated region on: phone, tablet, desktop

<div class="blog-tags">
     <span>Tags:</span>
     
      <a href="/tags#deklaracja dostępności">deklaracja dostępności</a>
     
      <a href="/tags#prawo">prawo</a>
     
      <a href="/tags#ustawa">ustawa</a>
     
    </div>
<span class="sr-only">Udostępnij: </span>
<span class="sr-only">Twitter</span>
<span class="sr-only">Facebook</span>
<span class="sr-only">LinkedIn</span>
<ul class="pagination blog-pager">

html-validate 7.1.2

Serious severity "type" attribute is unnecessary for javascript resources

Violated script-type

html > head > script {}

Serious severity Prefer to use the native <main> element

Violated prefer-native-element

html > body > div:nth-child(4) > div > div > article {}

Serious severity element id must only contain alphanumerical, dash and underscore characters

Violated valid-id

#pytanie-1-jakie-obowi\ązki-maj\ą-podmioty-publiczne {}

Serious severity element id must only contain alphanumerical, dash and underscore characters

Violated valid-id

#pytanie-3-sk\ąd-zatem-w\ątpliwo\ści {}

Serious severity element id must only contain alphanumerical, dash and underscore characters

Violated valid-id

#pytanie-4-co-z-deklaracj\ą-dost\ępno\ści {}

Serious severity Attribute value must not be delimited by whitespace

Violated attr-delimiter


screenshot

phone

Screenshot for phone

tablet

Screenshot for tablet

desktop

Screenshot for desktop