Evaluatory results

← Back

Results for: https://informaton.blog/2012/12/11/petycja-w-sprawie-skladu-rady-jezyka-migowego/

base


axe-core 4.7.0

Serious severity Ensure links are distinguished from surrounding text in a way that does not rely on color

Violated link-in-text-block on: phone, tablet, desktop

<a href="mailto:WKosiniakKamysz@mpips.gov.pl?cc=info@mpips.gov.pl,biurorzecznika@brpo.gov.pl,marek.plura@sejm.pl,jaroslaw.duda@mpips.gov.pl,sekretariat.bon@mpips.gov.pl,piechota@piechota.info.pl&amp;subject=Petycja%20w%20sprawie%20Rady%20Języka%20Migowego&amp;body=Szanowny%20Panie%20Ministrze,%0a29%20listopada%202012%20roku%20powołał%20Pan%20Polską%20Radę%20Języka%20Migowego,%20organ%20doradczy,%20którego%20zadaniem%20według%20Ustawy%20o%20języku%20migowym%20i%20innych%20środkach%20wspierania%20komunikowania%20się,%20będzie%20m.in.%20opiniowanie%20projektów%20dotyczących%20osób%20głuchych%20oraz%20upowszechnianie%20i%20promowanie%20wiedzy%20o%20języku%20migowym.%0aW%20ogłoszonym%20składzie%20Rady%20nie%20znalazła%20się%20ani%20jedna%20osoba,%20dla%20której%20Polski%20Język%20Migowy%20jest%20głównym,%20używanym%20na%20co%20dzień%20językiem.%20Stało%20się%20tak,%20mimo%20że%20organizacje%20pozarządowe%20zaproponowały%20kandydatów%20ze%20społeczności%20Głuchych,%20którzy%20ponadto%20spełniali%20wszystkie%20wymagania%20stawiane%20przez%20Ustawę%20-%20są%20specjalistami%20w%20swoich%20dziedzinach,%20pracują%20jako%20lektorzy,%20językoznawcy,%20prowadzą%20badania%20nad%20Polskim%20Językiem%20Migowym.%0aFakt%20pominięcia%20Głuchych%20zdumiewa%20i%20bulwersuje%20także%20słyszących.%20Głusi%20odebrali%20to%20zaś%20jako%20dalszy%20ciąg%20dyskryminacji,%20która%20ciągnie%20się%20od%201880%20roku,%20gdy%20wyproszono%20ich%20przedstawicieli%20z%20Międzynarodowego%20Kongres%20Nauczycieli%20dla%20Niesłyszących,%20a%20następnie%20ustanowiono%20zakaz%20używania%20języka%20migowego%20w%20edukacji%20niesłyszących%20dzieci.%20Szkody%20wyrządzone%20przez%20tę%20decyzję%20odczuwają%20do%20dziś.%0aUprzejmie%20proszę%20o%20naprawienie%20tego%20błędu.%20Wierzę,%20że%20został%20on%20popełniony%20nie%20z%20powodu%20arogancji,%20ale%20przez%20zwykłe%20niedopatrzenie.%20Trudno%20się%20pogodzić%20z%20faktem,%20że%20w%20demokratycznym%20państwie%20decyzje%20dotyczące%20naszych%20głuchych%20współobywateli,%20kolegów,%20przyjaciół%20i%20krewnych%20będą%20zapadały%20ponad%20ich%20głowami.%0a">
<a href="https://www.facebook.com/events/564049380288039?refid=48">Facebooku.</a>

Moderate severity Ensures all page content is contained by landmarks

Violated region on: phone, tablet, desktop

<div class="blog-tags">
     <span>Tags:</span>
     
      <a href="/tags#język migowy">język migowy</a>
     
      <a href="/tags#prawo">prawo</a>
     
    </div>
<span class="sr-only">Udostępnij: </span>
<span class="sr-only">Twitter</span>
<span class="sr-only">Facebook</span>
<span class="sr-only">LinkedIn</span>
<ul class="pagination blog-pager">

html-validate 7.1.2

Serious severity "type" attribute is unnecessary for javascript resources

Violated script-type

html > head > script {}

Serious severity Prefer to use the native <main> element

Violated prefer-native-element

html > body > div:nth-child(4) > div > div > article {}

Serious severity Attribute value must not be delimited by whitespace

Violated attr-delimiter


screenshot

phone

Screenshot for phone

tablet

Screenshot for tablet

desktop

Screenshot for desktop