Dostępność i sztuczna inteligencja, czyli światełko w tunelu, czy nadjeżdżający pociąg?

Usiedliśmy sobie z Adamem Zawisnym i ponad godzinę rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji. Był Chat GPT, generatory obrazów, rozpoznawanie tekstu, mowy, obrazów, upraszczanie tekstów i wiele innych tematów. Wydaje się, że uzgodniliśmy się w kilku rzeczach. Po pierwsze - nigdy nie można ufać SI bezrefleksyjnie. Po drugie - sztuczna inteligencja i dostępność mogą współdziałać. Po trzecie - że temat jest fascynujący i warto go eksplorować. Pomimo brawurowej zapowiedzi, nie puszczam nagrania obrobionego przez SI. Jak posłuchałem, to jednak sam zrobiłem normalizację i odszumianie. To dowód na to, że jednak trzeba kontrolować, co ta cała SI robi.