Raport z monitorowania cyfrowej dostępności, czyli nie jest dobrze

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała raport z monitoringu realizacji ustawy o dostępności cyfrowej. Raport jest brutalnie prawdziwy i nie lukrowany. Jest słabo i to w obszarach, których się nie spodziewałem. Na przykład tylko na połowie monitorowanych stron internetowych znajduje się deklaracja dostępności, z czego tylko na 40% jest ona poprawna. Oznacza to, że tylko jedna na 5 stron internetowych ma poprawną deklarację dostępności! A przypomnę, że jest to obowiązek ustawowy, a nie dobra praktyka. Wykorzystam te dane do lutowego numeru Dostępnika, którego tematem wiodącym będą właśnie deklaracje dostępności.

Ciekawych informacji w raporcie jest o wiele więcej. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem była duża liczba stron internetowych z błędnie zadeklarowanymi językami oraz kompletne zaniedbanie deklaracji dostępności dla aplikacji mobilnych. Miała ją tylko jedna aplikacja z badanej piętnastki. Zawartość raportu jest raczej dla specjalistów, ale każdego zachęcam do lektury, przynajmniej wybiórczej.