Quiz o prostym języku

Do zbioru quizów trafił quiz o prostym języku. Pewnie każdy o tym słyszał, bo idea jest mocno promowana. Chodzi o to, by uprościć i uszczerzyć komunikację, przede wszystkim między urzędami a obywatelami. Chociaż prostą polszczyznę spotkasz także w bankach (pominąwszy umowy). Autorką tego quizu jest Beata Strzelczyk, która nie lubi się chwalić, chociaż ma czym. Quiz pobłogosławił dr Tomasz Piekot, więc taki duet gwarantuje wysoką jakość. Dosyć wstępów! Zapraszam do quizu.