Kilka łączy na piątek (2)

Trochę narozrabiałem na stronie, szukając nowinek. Teraz poprawiam, żeby nadawała się do używania. Skoro zaś mamy piątek, to czas na kilkałączy. Z bólem serca wskażę 5 interesujących grup na Facebooku. Żałuję, że nie mogę podać innych miejsc, na przykład w fediversum. Dość biadolenia – poniżej łącza do grup.

  • Dostępność [web accessibility. Niedawno obchodziła dziesięciolecie istnienia i jest obecnie najważniejszą grupą dotyczącą cyfrowej dostępności. Spokojnie mogę powiedzieć, że są tam wszyscy specjaliści w tej działce. Czasem rozjeżdżają bez litości, więc ostrożnie.
  • Forum Koordynatorów i Koordynatorek Dostępności. Grupa powstała dla wspierania koordynatorek i koordynatorów dostępności, których ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wrzuciła na głęboką wodę. Dużo tam ciekawych przykładów z życia.
  • MEDIA.NAPISY.PJM. Tytuł grupy mówi sam za siebie. W grupie znajdują się głównie osoby głuche i słabosłyszące oraz specjaliści od udostępniania mediów. Jest tam sporo informacji o tym, jak poprawnie przygotować napisy do filmów i jak dobrze filmować i osadzać w filmach tłumacza polskiego języka migowego.
  • Opisujemy niewidomym. Grupa powstała w celu łatania braków dostępności, zwłaszcza grafik i filmów. Niewidomi użytkownicy wrzucali łącze do obrazka lub filmu, a dobrzy ludzie opisywali je tekstem. Jednocześnie stała się ta grupa rezerwuarem przykładów tekstowych alternatyw.
  • Dostępność. Dzielimy się wiedzą. Tutaj znajdziecie głównie ogłoszenia o szkoleniach, webinarach, imprezach, łącza do różnych zasobów. Codziennie coś się znajdzie.

na deser – grupa założona dla liderów dostępności w różnych organizacjach: Sieć Liderek i Liderów Dostępności

No i udało się! W następny piątek kolejna piątka.