Dostępna prezentacja w programie Powerpoint

Powerpoint jest najpopularniejszym narzędziem do przygotowywania prezentacji w postaci slajdów. Przygotowanie w nim dostępnej prezentacji wymaga zadbania o kilka rzeczy, chociaż mniej, niż się zdaje większości ludzi. Zakładam przy tym, że prezentacja nie jest skryptowana oraz że nie są w niej osadzone elementy zewnętrzne, na przykład webowe. Zakładam tworzenie prezentacji w sposób możliwie klasyczny. Jeżeli czegoś tu brakuje lub pojawią się wątpliwości, proszę pisać o tym w komentarzach. Postaram się uzupełnić te wskazówki.

 1. Wstawiane do prezentacji grafiki powinny być zaopatrzone w tekst alternatywny opisujący ich zawartość. Tekst alternatywny nie jest widoczny na slajdzie i jest dostępny tylko dla czytników ekranu używanych przez niewidomych użytkowników. Tekst alternatywny możesz dodać klikając prawym przyciskiem myszy na dodanej grafice i wybierając z rozwijanego menu “Formatuj obraz”, a następnie “Tekst alternatywny”. Tekst alternatywny wpisz w pole “Opis” i zachowaj.
 2. Dodając do prezentacji wykres pamiętaj, by postąpić z nim analogicznie, jak z grafiką. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaprojektowanym wykresie, wybierz opcję “Formatuj obszar wykresu”, a następnie przejdź do pozycji “Tekst alternatywny”. W pole “Opis” wpisz wszystkie dane niezbędne do przekazania.
 3. Filmy i animacje powinny być uzupełnione o audiodeskrypcję, czyli ścieżkę dźwiękową opisującą niewidomym użytkownikom to, co dzieje się na ekranie. Dotyczy to tylko filmów i animacji niosących treść, a nie ozdobników. Audiodeskrypcja nie jest potrzebna, gdy treść przekazywana jest głosem, jak podczas wywiadu, wykładu lub przemówienia. Audiodeskrypcję musisz przygotować w innym oprogramowaniu, ponieważ Powerpoint na to nie pozwala. Osadzenie pliku z audiodeskrypcją wymaga zdecydowania, czy chcesz by była ona oferowana wszystkim odbiorcom. Jeżeli nie, to daj użytkownikowi możliwość wybrania wersji z audiodeskrypcją lub bez niej.
 4. Nagrania zawierające wypowiedzi ludzi uzupełnij o zsynchronizowane napisy dla osób głuchych. Takie napisy powinny zawierać wszystkie wypowiedzi ludzi oraz istotne dźwięki. Dobrą praktyką jest dodawanie napisów nawet wtedy, gdy nie ma czego transkrybować. W takiej sytuacji napisy są tylko na początku filmu i zawierają informację w rodzaju “Ten film nie zawiera wypowiedzi”. Dzięki temu osoby głuche będą miały pewność, że żadna informacja im nie umyka.
 5. Unikaj informacji odnoszących się do koloru, kształtu, położenia w przestrzeni itp. pojęć dostępnych tylko wzrokowo. Na przykład opisując schemat nie pisz, że główny element jest w prawym górnym rogu lub że okrągły element oznacza jakieś zjawisko, a kwadratowy – jakieś inne.
 6. Kolr nie powinien być jedynym wyróżnikiem. dla ważnych treści. Jeżeli chcesz ważną informację wyróżnić, aby ją lepiej uwidocznić, pamiętaj o osobach nie rozróżniających kolorów. Takie treści – oprócz koloru – można wyróżnić także pogrubieniem czcionki lub w inny sposób.
 7. Minimalny kontrast dla tła i tekstu pownien wynosić przynajmniej 4,5:1. W praktyce wybieraj zestawy o wyraźnie różniących się jasnościach, przy czym dla części użytkowników korzystniejsze jest ciemne tło i jasne litery. W tle tekstu nie wstawiaj żadnych grafik. Tekst umieszczony na grafice utrudnia odczytanie i nie gwarantuje odpowiedniego kontrastu.
 8. Użytkownik powinien mieć możliwość zmiany rozmiaru tekstu na slajdach i dopasowanie go do własnych potrzeb. Warto jednak od razu użyć odpowiednio dużej czcionki, aby nie było potrzeby jej dodatkowo powiększać. Trudno jest podać konkretny rozmiar, ponieważ wielkość wyświetlana na ekranie i tak zależy przede wszystkim od wielkości wyświetlacza. Można jednak przyjąć, że domyślne ustawienia dla Powerpointa są wystarczające.
 9. Tam, gdzie to tylko możliwe, używaj jawnego tekstu, a nie jego obrazu. Pliki graficzne opracowane w programie do edycji obrazów zawierają obraz tekstu, który nie jest dostępny dla osób niewidomych. Takiego tekstu nie da się też łatwo powiększyć oraz zmienić kolorystyki.
 10. Badania czytelności pokazują, że użytkownicy najłatwiej odczytują tekst napisany czcionkami rozpowszechnionymi (dobrze znanymi), z preferencją dla czcionek bezszeryfowych. Warto zatem stosować czcionki w rodzaju Helvetica, Verdana, Arial itp. Należy unikać czcionek bardzo ozdobnych, pisanek, gotyckich i innych utrudniających czytanie.
 11. Automatyczne przechodzenie pomiędzy slajdami utrudnia odczytanie prezentacji osobom korzystającym z technologii asystujących. Osoby mające problem z czytaniem także mogą nie nadążać z odczytywaniem treści. Dlatego nie stosuj automatycznego zmieniania slajdów. Pozostaw użytkownikowi tempo, w jakim będzie korzystał z prezentacji.
 12. Unikaj treści, które migoczą, błyskają i szybko się zmieniają. Dotyczy to zwłaszcza elementów w kolorze czerwonym. Takie elementy mogą wywoływać ataki epilepsji (padaczki). Z tego samego powodu należy z umiarem korzystać z efektownych przejść pomiędzy slajdami.
 13. Dobrą praktyką jest nadawanie slajdom unikalnych tytułów. Jeżeli slajdy mają tytuły, to zawsze muszą być unikalne, by użytkownik wiedział, co znajduje się w treści oraz że już zmienił się slajd. W Powerpoint najlepiej korzystać z układu “Tytuł i treść”.
 14. Dla całej prezentacji prawidłowo ustaw język tekstu, na przykład język polski. Domyślnie jest on ustawiony prawidłowo, chociaż może być inaczej, gdy korzysta się z szablonów pobranych z innych źródeł. Jeżeli w prezentacji pojawi się fragment w innym języku, trzeba go oznaczyć poprawnym językiem. W tym celu należy zaznaczyć taki fragment i zaznaczyć odpowiedni język na pasku statusu w grupie Sprawdzanie pisowni.
 15. Dobrą praktyką jeststosowanie konsekwentnego formatu slajdów. Chodzi o to, by użytkownik mógł łatwo odnaleźć stałe elementy, na przykład numer slajdu, tytuł, datę. Warto też stosować stałą kolorystykę i czcionki.
 16. Zawsze sprawdź, czy prezentacja nie sprawia kłopotów podczas odczytywania jej czytnikiem ekranu, powiększania treści lupą systemową i przestawiając slajdy klawiaturą. Będziesz mieć pewność, że prezentacja jest dobrze przygotowana.