Dostępne wykresy w formacie SVG

Dostępność treści cyfrowych to wciąż dosyć hermetyczny obszar. Dzisiaj jednak zamierzam podlinkować coś jeszcze bardziej hermetycznego, chociaż przydatnego. Jest to artykuł Accessible SVG line graphs – TinkFormat SVG (Scalable Vector Graphic) jest jednym z formatów opracowanych przez W3C i stał się standardem w tworzeniu grafiki wektorowej, jak JPG i PNG stały się standardem dla grafiki rastrowej. Mimo to jest on wciąż dosyć rzadko stosowany, być może z powodu zbyt małej liczby narzędzi. Ponieważ jednak jest on aplikacją XML, to można źródło uzupełnić o atrybuty ARIA i w ten sposób zaprojektować dostępny wykres, co właśnie opisuje artykuł. Metoda jest prosta: pod wykresem kryje się tabela z danymi, w której zdefiniowano wiersze i komórki. Coś podobnego można zrobić także w HTML, co swego czasu opisałem. Zaletą opisywanego rozwiązania jest jednak fakt, że wszystkie dane zawarte są w samym pliku SVG, który można swobodnie przenosić i osadzać w innych miejscach, bez utraty dostępności.