Prostym językiem o funduszach europejskich

Pisanie prostym językiem jest dosyć trudne. Wiele osób ma potrzebę pisania zawiłym językiem i z użyciem skomplikowanych wyrażeń, by tekst wyglądał na poważny. Tymczasem pisząc do nieokreślonego odbiorcy trzeba stosować możliwie prosty język, by komunikat został zrozumiany i prawidłowo zinterpretowany. Osobiście bardzo sobie cenię autorów potrafiących pisać prosto o trudnych tematach.

Dzisiaj chciałbym polecić Wam publikację odkrytą przeze mnie w tym tygodniu. Jest to Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania, którego autorami są Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny, Marek Maziarz. Niech Was nie zmyli tytuł, bo publikacja jest dosyć uniwersalna, a nie przygotowana wyłącznie dla osób piszących dokumenty konkursowe. Co prawda właśnie stamtąd pochodzą przykłady, ale pozwala to także docenić możliwości tkwiące w upraszczaniu tekstu. Autorzy ułożyli 6 zasad prostego tekstu:

  1. Podziel tekst na akapity ze śródtytułami
  2. Używaj krótkich i znanych wyrażeń
  3. Twórz krótkie zdania – do dwudziestu wyrazów
  4. W każdym zdaniu pilnuj głównej myśli
  5. Używaj naturalnej gramatyki
  6. Często nazywaj siebie i wzywaj czytelnika

Autorzy nie zatrzymali się tylko na prostym tekście. Na kilku stronach streścili zasady ortografii i interpunkcji, pisania dat, skrótów i skrótowców, a wreszcie – sposobu formatowania dokumentów. Wydawało mi się, że piszę dosyć bezbłędnie, a tu niespodzianka… Muszę popracować jeszcze nad tworzonymi przeze mnie tekstami. Dobra i przystępna lektura.