BBC zaktualizowała wytyczne dla dostępności technologii mobilnych