Telewizja BBC zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące dostępności technologii mobilnych. Jest to najlepsze i najobszerniejsze opracowanie tego typu na świecie, więc warto je przypominać.

Źródło: BBC – Future Media Standards & Guidelines – Accessibility Guidelines v2.0