Dostępna prezentacja w Powerpoint

Prezentacje w postaci slajdów są bardzo popularne podczas szkoleń, konferencji i spotkań. Mam coraz mniej przekonania do tej formy wspierania wypowiedzi, chociaż sam staram się przygotowywać slajdy przynajmniej na dłuższe wystąpienia. Standardem jest używanie do tworzenia takich prezentacji aplikacji Powerpoint – części pakietu biurowego Microsoft Office. Warto wiedzieć, jak zadbać o dostępność takiej prezentacji dla odbiorców z niepełnosprawnościami.

Prezentacja powinna być dostępna na dwa sposoby: podczas samego szkolenia oraz jako materiał do zapoznawania się później. Ta pierwsza dostępność jest bardzo ważna, bo uczestnicy szkolenia którzy nie widzą lub nie słyszą powinni skorzystać na równi ze wszystkimi innymi. Tu jednak sprawa jest prosta, bo prezentacja nie jest niczym innym, niż multimedium, a zatem stosuje się do niej wytyczną 1.2. Oznacza to audiodeskrypcję robioną na żywo przez prowadzącego lub inną osobę oraz napisy na żywo transkrybujące treści nie mające odpowiedników w tekście wyświetlanym na slajdach. Wszystko to warto uzupełnić tłumaczeniem na język migowy, bo przecież osoby głuche powinny także uczestniczyć w odbiorze informacji. Same slajdy powinny także spełniać wytyczną 1.4 w zakresie dobrej widoczności, czyli odpowiednich kontrastów i wielkości czcionek.

Sama prezentacja w wersji elektronicznej powinna spełniać już wszystkie wymagania WCAG 2.0 z poziomu AA lub wyższego. W odpowiednim przygotowaniu może pomóc artykuł opracowany przez wsparcie firmy Microsoft, a traktujący właśnie o dostępności prezentacji w Powerpoint. Tekst jest po angielsku, więc wymaga przynajmniej podstawowej znajomości tego języka. Opisuje w jaki sposób dodać teksty alternatywne do grafik, clipartów i innych elementów nie będących tekstem, jak nadać kolumnom w tabelach nagłówki, jak tworzyć prawidłowe łącza i podpowiedzi do nich oraz o kilku innych rzeczach. Materiał jest krótki, więc nie zamęczy czytelnika, a jednocześnie podpowiada jak zrealizować podstawowe wsparcie dostępności.